Aangifte 2019

Bij uw afspraak dient u de volgende zaken mee te nemen:

1. Persoonsgegevens zoals bekend bij de belastingdienst

Naam, adres, BSN (Burgerservicenummer) e.d. Neem de aangiftebrief mee die u van de belastingdienst ontvangen heeft. Daar staan alle relevante gegevens op. Bent u vorig jaar ook bij ons geweest, dan zijn deze gegevens meestal al bekend (tenzij er natuurlijk wijzigingen in uw situatie zijn geweest).

De DigiD code hebben wij voor het versturen van uw aangifte, voorlopige teruggave of toeslag niet nodig. Deze kan wel handig zijn voor het achterhalen van ontbrekende gegevens.

2. Jaaropgaven van loon, uitkering, AOW of pensioen

Indien een jaaropgave niet voorhanden is dan is eventueel ook de laatste salarisspecificatie van het jaar toereikend.

3. Heeft u een lopende lijfrentepolis waar u nog premie aan betaalt?

Neem dan mee:

 • Jaaropgave betaalde lijfrentepremie
 • Indien u reeds pensioen opbouwt bij uw huidige werkgever: uw opgebouwde pensioen in 2018, de zogenaamde A-factor 2018 (deze vindt u op de jaaropgave van het pensioenfonds)
 • Uw inkomensgegevens over 2018. Zie punt 10.

Met ingang van 2008 is het ook mogelijk om zelf voor het pensioen te sparen via een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening. De stortingen gelden fiscaal als lijfrentepremie.

4. Heeft u een eigen woning?

Is het een bestaande eigen woning (geen wijzigingen t.o.v. vorig jaar)?

Neem dan mee:

 • WOZ-waarde 2019 (waardepeildatum 01-01-2018)
 • jaaropgave hypotheek
 • eventuele betalingen gedaan aan erfpacht (indien van toepassing)

Betreft het de aankoop van de eerste eigen woning?

Neem dan mee:

 • datum verhuizing (na eventuele verbouwings/opknapperiode)
 • WOZ-waarde 2019 (waardepeildatum 01-01-2018)
 • jaaropgave hypotheek + (indien van toepassing) jaaropgave bouwdepot
 • afrekening notaris aankoop
 • rekening van betaalde taxatiekosten
 • betaalde afsluitprovisie (meestal vermeld op jaaropgave hypotheek en op notarisafrekening)
 • betaalde bemiddelingskosten aan hypotheektussenpersonen (meestal vermeld op notarisafrekening)
 • betalingen gedaan aan erfpacht (indien van toepassing)
 • bij eventuele zogenaamde woonlasten-beschermer de polis hiervan en het betaalde bedrag

Heeft u een woning gekocht en verkocht?

Neem dan mee:

 • datum verhuizing (na eventuele verbouwings/opknapperiode)
 • WOZ-waarde 2019 (waardepeildatum 01-01-2018) oude huis
 • WOZ-waarde 2019 (waardepeildatum 01-01-2018) nieuwe huis
 • jaaropgave hypotheek oude huis
 • jaaropgave hypotheek nieuwe huis
 • afrekening notaris aankoop nieuwe huis
 • afrekening notaris verkoop oude huis
 • rekening van betaalde taxatiekosten
 • rekening van aankoop of verkoopmakelaar
 • betaalde afsluitprovisie (meestal vermeld op jaaropgave hypotheek en op notarisafrekening)
 • betaalde bemiddelingskosten aan hypotheektussenpersonen (meestal vermeld op notarisafrekening)
 • verbouwingskosten (indien van toepassing)

Heeft u een nieuwbouwwoning gekocht?

Naast bovenstaande ook nog nodig:

 • notarisakte aankoop grond
 • facturen bouwtermijnen
 • afschriften bouwdepot

De eigen woning kan fiscaal erg ingewikkeld worden en laat zich niet altijd vangen in een standaardlijstje. Probeer daarom zoveel mogelijk extra informatie mee te nemen naar de afspraak. Bij twijfel geldt: meenemen!

5. Heeft u in 2019 ziektekosten gemaakt?

De volgende zaken zijn aftrekbaar als ziektekosten:

 • door een arts voorgeschreven medicijnen
 • hulpmiddelen (bijvoorbeeld gehoorapparaat, kunstgebit, implantaten, steunzolen etc. Geen brillen of contactlenzen)
 • vervoerskosten van zieke of invalide
 • dieet op doktersvoorschrift (verklaring van de (huis)arts meenemen)
 • extra kosten voor particuliere gezinshulp
 • extra uitgaven voor kleding en beddengoed
 • medische hulp door bijvoorbeeld huisarts, specialist, tandarts of fysiotherapeut
 • verpleging
 • reiskosten ziekenbezoek

LET OP: ziektekosten die vergoed zijn door de verzekeraar alsmede kosten die vallen onder het verplichte eigen risico van € 385 zijn niet aftrekbaar.

6. Heeft u spaargeld en/of vermogen?

Heeft u meer dan € 30.360 eigen vermogen of woont u samen of bent u getrouwd en heeft u samen met uw partner meer dan € 60.720 eigen vermogen dan dient u de volgende zaken mee te nemen:

 • Saldo/waarde per 1-1-2019 van:
  • alle betaalrekeningen
  • alle spaarrekeningen
  • aandelen- en effectenrekeningen, alsmede de ingehouden dividendbelasting op dividenden
  • vorderingen
  • kapitaalverzekeringen die niet aan de eigen woning zijn gekoppeld
  • tweede woning
  • schulden (m.u.v. hypothecaire schuld eigen woning)
 • Zit u onder de vrijstelling maar heeft u wel aandelen? Neem dan in ieder geval een overzicht mee met de betaalde dividendbelasting. Dit bedrag is namelijk terug te vragen bij de aangifte!

7. Heeft u in 2019 een studie gevolgd?

Indien u in 2019 een studie voor beroep heeft gevolgd en minimaal € 250 hieraan uitgegeven heeft neem dan mee betalingsbewijzen van onder meer de volgende uitgaven:

 • lesgeld of collegegeld
 • examengeld
 • studieboeken
 • lesbenodigdheden

LET OP: alleen aftrekbaar zijn door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen. Wat dit zijn verschilt per opleiding en zijn veelal te vinden in de studiegids van het desbetreffende studiejaar. Neem voor de zekerheid ook de studiegids mee.

8. Heeft u in 2019 giften gedaan aan goede doelen?

Indien u in 2019 giften gegeven heeft aan kerk, goede doelen e.d. maak dan een overzicht hiervan met de totaalbedragen per goed doel. Let hierbij op het volgende:

 • bedragen moeten in 2019 afgeschreven zijn van uw bankrekening
 • giften tellen alleen mee als ze door de belastingdienst als goed doel zijn aangewezen (zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI). Zie de website van de Belastingdienst om te bepalen welke goede doelen meetellen als ANBI

LET OP: in geval van periodieke giften die notarieel zijn vastgelegd neem ook de notarisakte mee.

9. Heeft u een voorlopige teruggaaf of voorlopige aanslag gehad?

Indien u in 2019 een maandelijkse voorlopige teruggaaf ontving van de belastingdienst, dan de brief van de belastingdienst meenemen met het totaalbedrag erop (deze brief heet voorlopige aanslag 2019).

Indien u over 2019 al aanslagen betaald heeft, dan de brief van de belastingdienst meenemen met het totaalbedrag erop (deze brief heet voorlopige aanslag 2019).

LET OP: in januari 2020 ontvangt u de voorlopige aanslag 2020. Deze is dus niet goed.

10. Bent u voor het eerst?

Neem dan een kopie mee van de aangifte van 2018.

Bovenstaand overzicht geeft de meest voorkomende zaken weer en dient als hulpmiddel bij het verzamelen van uw gegevens. Het is onmogelijk om een compleet overzicht voor alle voorkomende gevallen op de website op te nemen. Mocht u iets hebben wat niet in de bovenstaande lijst staat en u twijfelt of u dit mee moet nemen, neemt u dan contact met ons op.