Geschiedenis

Braber & Van Driel Administratie- en Belastingadviseurs is opgericht op 1 juni 1995 door John Braber, destijds onder de naam Administratiekantoor Braber. In het begin op kleine schaal kantoor houdende aan de Oosterstraat in Delft werd al snel, door goede kwaliteit en een persoonlijke benadering, de groei bereikt welke een verhuizing noodzakelijk maakte naar een locatie aan de Oostsingel in 1996 en vervolgens naar een grotere locatie aan de Asvest in 1997 gelegen op centrale locatie aan de zuidkant van het centrum van Delft. In deze tijd was Administratiekantoor Braber inmiddels uitgebreid naar een kantoor met 2 werkzame personen.

In juli 2003 trad Jeroen van Driel toe tot de onderneming en is de naam veranderd in Braber & Van Driel Administratie- en Belastingadviseurs waarmee ons dienstenaanbod verder verruimd werd.

De nieuwe samenwerking wierp al snel zijn vruchten af want in april 2006 was een nieuwe verhuizing noodzakelijk. De vertrouwde locatie aan de Asvest voldeed na 9 jaar niet meer, en ons kantoor verhuisde naar de Tanthofdreef 17.

Een lang gekoesterde droom komt uit

25 jaar na oprichting is voor Braber & Van Driel een lang gekoesterde droom uitgekomen, een eigen bedrijfspand. Nadat we de Motorenweg 12 in 2019 hadden aangeschaft hebben wij deze in 2020 ingrijpend laten renoveren om het pand volledig te laten voldoen aan de normen van de huidige tijd. Naast het realiseren van een prettige werkomgeving hebben wij ook fors geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Ons pand draagt dan ook het energielabel A+.

Het voelt als een nieuwe start dus leek het ons niet meer dan toepasselijk om ook de huisstijl te veranderen. Wij vonden de symbolische paarse druppel wel bij ons passen.

De drie vormen van water (gas, vast en vloeibaar) zijn van toepassing op de bezittingen van een onderneming. Ondernemingen beginnen vaak met een idee, een visie van de ondernemer zonder dat deze nog te gelde is gemaakt: de gas vorm.
Vervolgens zijn investeringen nodig in vaste activa, personeel en kosten: de vaste vorm.
Om uiteindelijk te werken naar bezittingen in liquiditeiten: de vloeibare vorm.

Een traject welke wij graag met onze klanten doorlopen. Eenmalig, maar het liefst repeterend.

Wij doen dit graag met de kleur paars welke wijsheid en advies symboliseert, maar ook rijkdom. Rijkdom welke overigens in vele vormen verkregen kan worden.

Vennoten

J(ohn).C. Braber is de oprichter van Braber & Van Driel Administratie- en Belastingadviseurs en heeft zijn opleiding genoten aan de HEAO te Den Haag en de VU in Amsterdam. Hij is sinds 1995 werkzaam bij ons bedrijf. Hij is gespecialiseerd in het verzorgen van de aangiften inkomstenbelasting voor particulieren en het adviseren hieromtrent. Alsmede het voeren van de loon- en financiële administratie, het verzorgen van de jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting voor het midden- en kleinbedrijf.

J(eroen).J.M. van Driel is in 2003 toegetreden tot Braber & Van Driel Administratie- en Belastingadviseurs. Hij heeft zijn opleiding gevolgd aan het Nivra/Universiteit Nijenrode in Breukelen. Hij is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van het middenbedrijf met betrekking tot financiële vraagstukken en het verlenen van ondersteuning op financieel administratief gebied aan deze ondernemingen. Alsmede het voeren van de loon- en financiële administratie, het verzorgen van de jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting voor het midden- en kleinbedrijf.